Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1 views • October 1, 2022

精彩片段》🔥俄烏戰拖下去 對誰有利?戰事恐將升級?西方世界必須做最壞打算!|明居正|宋國誠| @新聞大破解

新聞大破解
新聞大破解
俄烏戰爭,普丁發布部分軍事動員令後,幾十萬人逃離俄國;普丁日前加碼宣布徵召農民(影響農業生產),更引發憂心可能遲早走向全面動員。此外,普丁被懷疑發動能源戰,26日以來俄國通往歐洲的北溪1號2號天然氣管道,陸續被發現至少4處洩露(丹麥/瑞典水域各2),歐盟認定是蓄意破壞,將強力回應。 📍觀看完整影片 https://bit.ly/3CmDpal #北溪爆炸 #俄烏戰 #新聞大破解 #俄歐天然氣 #海底天然氣 #北溪管線 #俄併4州 #烏東4州 #核威嚇 #明居正 #宋國誠 ———————— ※以上來賓言論不代表本台立場 #新聞大破解 每週三、五 晚上 10 點更新影片 (台灣時間) 🎯 乾淨世界 ➡️ https://bit.ly/3PYmLl1 🎯 新唐人亞太電視台 APP ➡️ https://bit.ly/3tlw5Hs 社會情勢快速變遷,網路訊息真假難辨,中資媒體炒作,加深社會矛盾。 #新唐人亞太電視台 特別邀請專家來賓破解新聞,讓您快速釐清趨勢動向,掌握國際高度,洞悉真相!
Show All
Comment 0