Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
164/4436
132 views • November 11, 2022

Top US General Secures Military Support for Taiwan

NTD News
NTD News
The U.S. has been helping Taiwan militarily amidst tension with China. Chairman of the Joint Chiefs of Staff, Gen. Mark A. Milley said U.S troops would help train and equip the Taiwanese army.
Comment 0