ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:02
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
802 views • March 27, 2023

LIVE: White House Karine Jean-Pierre Holds Press Briefing (March 27)

NTD News
NTD News
White House press secretary Karine Jean-Pierre holds a press briefing at 1:00 p.m. ET on March 27.
Comment 0