Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
3,142 views • May 22, 2022

杭州地下鉄1号線が冠水 死傷者不明

5月18日午後、浙江省杭州市の地下鉄1号線で緊急事態が発生しました。金沙湖駅に大量の水が流れ込み、プラットホームが浸水しました。当局による死傷者の報告はありません。
Comment 0