Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
716 views • January 23, 2022

How to Dark Teal Hair collab with Kia Bee

Hair for All
Hair for All
I teamed up with Kia Bee for this tutorial to show you different options you could have for aqua blue hair! Kia Bee is absolutely amazing! Credit: Laurasia Andrea - https://www.youtube.com/channel/UCXsJNzzP23wuCyYFKGkbqIA
Show All
Comment 0