Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,586 views • January 22, 2022

Legendary Groomsman Dance! | Humanity Life

Humanity Life
Humanity Life
Did your husband do this for you?! 👰🤵 Credit: Stéphanie & Pierre-Luc | YouTube.com/watch?v=1LD1rskAZ5Y
Comment 0